TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții. 

COMPANIE

SC EDU MUNDO SRL (denumită în continuare ‘’Organizator’’)
Adresa: Str. Drumul Taberei, nr 96, bl 521, sc 1, ap 2, sector 6, București
CUI: 36031660
J40/6399/29.04.2016
E-mail: hello@danastancu.com
SC EDU MUNDO SRL este deținătoarea site-ului www.danastancu.com (denumit în continuare „Site”).

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Accesul pe site în vederea înscrierii la cursuri/sesiuni de consultanță/webinarii/programe etc, este permis oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare ‘’Client’’), cu vârsta peste 18 ani, care respectă prezenții Termeni și condiții, precum și ‘’Politica de protecție a datelor personale’’.

Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Orice Client poate utiliza site-ul pentru vizionare, accesare cont personal, accesarea serviciilor existente pe site, pentru evaluarea și pentru recomandarea serviciilor noastre, pentru a se înscrie la evenimentele noastre și pentru a-și îndeplini obligațiile de plată adecvate. 

Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea.

Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice postare de pe site, indiferent de forma pe care o îmbracă (comentariu, înregistrare, imagine) care conține un limbaj nepotrivit, erori de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort clienților și vizitatorilor.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări structurii evenimentelor noastre în scopul îmbunătățirii calității și conținutului acestora, oricând, pe parcursul derulării evenimentelor, fără notificarea și fără obținerea acordului prealabil al Clientului.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul dumneavoastră la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere.

ÎNSCRIEREA PE SITE

Orice client care dorește acest lucru, poate să se înregistreze pe site-ul nostru, accesând butonul ‘’Mă abonez’’, disponibil pe pagina principală, cu parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării. 

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, clientul trebuie să isi creeze un cont personal pe site. În acest scop, clientul va utiliza butonul „Creeaza un cont” de pe pagina principală a site-ului și va parcurge în mod adecvat, pașii necesari în vederea creării contului. 

Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoaște doar clientul. Clientul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Clientul are obligația de a nu transmite datele personale de autentificare în favoarea unei terțe persoane. 

De asemenea, orice Client se poate înscrie la unul din cursurile sau evenimentele noastre prezentate pe site, prin accesarea butonului ‘’Mă înscriu’’ și parcurgerea adecvată a pașilor prezentați pe site în vederea înscrierii.

Pentru înregistrare, vi se va solicita să vă introduceți numele, prenumele, adresa de email și numărul de telefon. Aveți obligația de a introduce o adresă de e-mail validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces, precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Aveți posibilitatea de a vă da acordul pentru primirea de newslettere. În acest mod veți fi la curent cu activitatea noastră.

Sunteți pe deplin responsabil pentru orice comandă și/sau plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru, din contul dumneavoastră. 

PLATA ȘI FACTURAREA

Prețul tuturor serviciilor oferite de noi este afișat pe site. Plata se face online, cu cardul, prin sistemul: *MobilePay – https://netopia-payments.com/, urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății. 

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată.

Studiați politicile de efectuare a plății prin sistemul MobilePay, aici: https://netopia-payments.com/

!!!!! Factura fiscală pentru orice comandă putea fi regăsită în contul clientului și descărcată de acolo. Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

DREPTUL DE RETRAGERE

Pentru că ne dorim clienți mulțumiți, societatea acordă garanții speciale pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului, pe care clientul le poate accesa fără dificultăți birocratice, cu o simplă notificare prin email, la adresa hello@danastancu.com.

Vom prelua și procesa notificarea clientului în cel mai timp scurt posibil, astfel încât acesta să își poată recupera cu celeritate banii plătiți pentru serviciile de care nu este mulțumit pe deplin. În vederea returnării banilor, este posibil să i se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care clientul nu furnizează datele solicitate, ne vom găsi în imposibilitatea de a-i returna banii. 

Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 14 de zile de la finalizarea unui curs, clientul nu este satisfăcut, poate solicita primirea banilor înapoi. Garanția nu se aplică în cazul sesiunilor de consultanță 1 la 1. 

Dreptul de retragere din contract, în cadrul sesiunilor de consultanță 1 la 1, operează cu cel mult 48 de ore înainte de data și ora programată pentru sesiune, clientul primindu-și banii înapoi. Prin alegerea datei și orei sesiunii de către client, se consideră începută prestarea activității. Clientul este obligat să se prezinte pe platforma online de comunicare, la data și ora stabilită. În situația în care clientul nu se prezintă, se consideră prestația efectuată, iar clientul nu are dreptul la restituirea prețului. Rațiunea pentru care nu se restituie prețul, constă în blocarea nejustificată a programului/agendei consultantului. 

Paragrafele de mai sus, sunt în conformitate cu art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, care prevede ca sunt exceptate de la dreptul de retragere, contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

Prin acordul ambelor părți, se poate stabili o alta dată și oră pentru ținerea sesiunii 1 la 1, dacă se depășește termenul de retragere de 48 de ore.

În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă, prin email, la hello@danastancu.com. Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete, precum și datele de cont în care doriți să vi se ramburseze suma plătită. 

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. 

Optarea pentru retragerea de pe site implică ștergerea contului de acces de pe danastancu.com.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor, ori de câte ori utilizează site-ul. Acceptarea Termenilor și conditiilor site-ului se confirmă  prin bifarea checkboxului corespunzator din site (dacă este cazul) și/sau prin trimiterea comenzii  și/sau prin efectuarea unei plăți online. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. 

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului clientului sau viruși care ar putea să infecteze calculatorul sau alt echipament al clientului ca urmare a accesării, utilizării de către client sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către client a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, înscrierea la evenimente, aspecte legate de derularea evenimentelor, primirea și postarea de materiale și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, la adresa de e-mail hello@danastancu.com

Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 72 de ore.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții personale sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Organizatorului prin aceste acțiuni.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura de curs, materialele cuprinse în curs, know how, conținut, structură, administrare cursuri și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Organizator.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site.

Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

PUBLICITATEA

Cu ocazia creării contului de utilizator sau anterior și/sau cu ocazia intrării pe site, Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. organizatorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Organizatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin accesarea butonului ‘’Dezactivare”’ din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Organizator și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către SC EDU MUNDO SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

SC EDU MUNDO SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. 

Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau derulării cursurilor pe site.

SC EDU MUNDO SRL își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. 

SC EDU MUNDO SRL își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori postare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, contul oricărui client care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.