POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR

SC EDU MUNDO SRL, cu sediul în Str. Drumul Taberei, nr 96, bl 521, sc 1, ap 2, sector 6, București, CUI: 36031660, J40/6399/29.04.2016, în calitate de Operator de date cu caracter personal, respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă rugăm să citiți acest material. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune. 

1. Identitatea Operatorului de date cu caracter personal

Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Societatea SC EDU MUNDO SRL, cu sediul în Str. Drumul Taberei, nr 96, bl 521, sc 1, ap 2, sector 6, București, CUI: 36031660, J40/6399/29.04.2016. 

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

2. Ce fel de date personale prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, vârstă, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, IP.

De asemenea, în cadrul cursurilor sau programelor la care vă înscrieți prin intermediul acestui site se vor colecta materiale foto, video, testimoniale, care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a cursurilor, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de comunicare. 

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

3. Scopul pentru care prelucrăm date personale

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

 • a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site
 • a face posibilă înscrierea, participarea la cursurile/evenimentele/sesiunile de consultanță pe care le organizăm, facturarea și încasarea serviciilor astfel oferite
 • transmiterea de informații legate de evenimentele, cursurile, webinariile, sesiunile de consultanță etc la care vă înscrieți
 • transmiterea de newslettere si alte informații/materiale legate de serviciile noastre sau evenimentele pe care le organizăm și promovăm
 • oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate
 • evaluarea serviciilor oferite
 • monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea
 • comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii
 • transmiterea de produse/servicii gratuite, discount-uri  

4. Temeiurile prelucrării

SC EDU MUNDO SRL are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

 • pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens
 • pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site, realizarea plății costurilor aferente serviciilor prestate și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul.

5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate. 

6. Măsuri de securitate a datelor

SC EDU MUNDO SRL asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date. 

Ne angajăm să păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic legat de importanța protejării datelor cu caracter personal și depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu, *MobilePay – https://netopia-payments.com/ 

7. Transmiterea datelor către alte personae

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: hello@danastancu.com

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email hello@danastancu.com

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

 1. nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurile pentru care le-am prelucrat anterior;
 2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 3. vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct 
 4. vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 5. datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 6. datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

 1. trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
 2. dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

 1. contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 3. în cazul în care SC EDU MUNDO SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de mail: hello@danastancu.com

9. Date ale minorilor

Nu procesăm date ale minorilor. Serviciile noastre sunt destinate exclusiv persoanelor peste 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să nu ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

SC EDU MUNDO SRL are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.